HEJ VÁNOCE, DLOUHÝ NOCE
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
K JEŽÍŠKOVI DO BETLÉMA PŮJDEME
KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE
MY TŘI KRÁLOVÉ
NARODIL SE KRISTUS PÁN
NESEM VÁM NOVINY
PÁSLI OVCE VALAŠI
POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ
TICHÁ NOC
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
VESELÉ VÁNOČNÍ HODY